Ο κήπος με τις 11 γάτες

Ο κήπος με τις 11 γάτες

Το παραμύθι αυτό αποσκοπεί να απομακρύνει τα παιδιά από τον κίνδυνο χρήσης ναρκωτικών. Για να πλησιάσουμε και να κατακτήσουμε το στόχο της πρόληψης των ναρκωτικών χρειάζεται να καλλιεργήσουμε τη συγκινησιακή δυνατότητα των παιδιών σε αρκετά ευρύ φάσμα (ένστικτα, συναισθήματα, ελευθερία). Η παιδεία των συναισθημάτων είναι αυτή που δίνει την ικανότητα για σωστή κοινωνική συμπεριφορά. Η πραγματικότητα μας φέρνει σε επαφή με καλά πράγματα αλλά και με άσχημα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί να αρνηθεί τις "μαγικές" λύσεις στις οποίες θα μπορούσε να το σπρώξει μια πλαστή αισιοδοξία, αλλά και τις "κυνικές" λύσεις (φυγή ή επιθετικότητα) που πηγάζουν από την απαισιοδοξία.
Morati, Luciano.
Ηλικιακές Ομάδες

Ενέργειες Βιβλίου

Book Actions

Έχω μία σκέψη για αυτό το βιβλίο!


Άφησε ένα σχόλιο

Θέλω να σας δείξω μια εικόνα για αυτό το βιβλίο!


Ανέβασε μια φωτογραφία

Ξέρω ένα βίντεο για αυτό το βιβλίο!


Στείλε ένα βίντεο

Θέλω κάτι να πω για αυτό το βιβλιο!


Ανέβασε ένα ηχητικό