ورشة العمل No 2

تصویر

ورشة العمل No 2

آزمایشگاه ۲. ۲۸ آوریل/اپریل ۲۰۲۱ "خرسی که درختان را دوست داشت"

کارگاهی به مناسبت کتاب "خرسی که درختان را دوست داشت" از نیکلاس اولدلند . کالیدوسکوپ در کارگاه آنلاین کودکان ۶-۱۱ ساله با تخیل خود همراه با خرسی که درختان و همه چیز زنده را دوست دارد راه می رویم! و صدای جنگل ها را از گوشه و کنار جهان می شنویم.

کتاب‌های پیشنهادی

کتاب‌های پیشنهادی رابطه به آیت کارگاه آموزشی را مشاهده کنید

Η αρκούδα

Η αρκούδα

Heymann, Daniele. کتابهای کودکان (بعد از دوره اول) کودکستان یا مهد کودک
Workshop 542
ورشة العمل
Το χαμένο αρκουδάκι

Το χαμένο αρκουδάκι

Koki, Martha. کتابهای کودکان (کودکستان یا مهد کودک)
Workshop 542
ورشة العمل
X
Login