ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ

(δημιουργική διαδικτυακή πλατφόρμα ΘΗΣΑΥΡΟΣ  & δανειστική βιβλιοθήκη)

Στοιχεία ταυτότητας Γονέα/Κηδεμόνα/Επιτρόπου
Φύλο
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΝΟΜΑ/ΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ/ΟΥΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ/ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΗΛΙΚΟ/Α ΑΤΟΜΟ/Α:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το/τα ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ/ΧΡΗΣΤΩΝ & ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟ/ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΟΥ στο τηλέφωνο που έχει δηλωθεί παραπάνω

Σε περίπτωση μεταβολής/διόρθωσης ατομικών στοιχείων, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης αιτήματος ασύλου, ο χρήστης υποχρεούται στην δήλωση των ορθών στοιχείων, με την προσκόμιση της Απόφασης περί αναγνώρισης καθεστώτος ασύλου, στην οποία αυτά αποτυπώνονται"

Η ιδιότητα του χρήστη είναι προσωποπαγής και μη μεταβιβάσιμη, υποκείμενη μόνο σε παραίτηση ή ανάκλησή της"

Ο/ Η ενεργών/ενεργούσα εν προκειμένω ως γονέας κηδεμόνας ή επίτροπος του/της/των ως άνω ανηλίκου/ανήλικης/ανηλίκων

Aποδέχομαι την ανάληψη των υποχρεώσεων και της ευθύνης, από τη χρήση της δημιουργικής διαδικτυακής πλατφόρμας ΘΗΣΑΥΡΟΣ & της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

Αποδέχομαι την παρουσίαση των ζωγραφικών του/της έργων, τα οποία θα δημιουργηθούν από τον ανήλικο/τους ανηλίκους στο πλαίσιο των "βιβλιο-εργαστηρίων (book workshops)"  του Διαπολιτισμικού Κέντρου "ΠΥΞΙΔΑ".

Οι ως άνω ανήλικοι (δια του κατά νόμον εκπροσώπου τους) συναινούν στην ανάρτηση καλλιτεχνικών έργων τους στην οικεία πλατφόρμα που έχουν προέλθει από την συμμετοχή και έμπνευση στο πλαίσιο των βιβλιο-εργαστηρίων (book workshops).