Εργαστήριο No 20

Image

Εργαστήριο No 20

Δεν το δίνω

Συζήτηση για το θυμό, ανάγνωση του βιβλίου και περιγραφή εικόνων