Εργαστήριο No 19

Image

Εργαστήριο No 19

Με νευριάζουν όλα

Συζήτηση για το θυμό, ανάγνωση του βιβλίου και περιγραφή εικόνων