Εργαστήριο No 8

Image

Εργαστήριο No 8

Το μικρό βιβλίο των μεγάλων ελευθεριών

Το workshop έγινε στις 23 Ιουλίου, με συμμετοχή παιδιών 12-15 ετών και είχε ως επίκεντρο τον αναστοχασμό πάνω στις βασικές ελευθερίες και κυρίως την ελευθερία της σκέψης.  Συμμετείχαν εθελοντές/τριες αλλά στάθηκε η αφορμή για επίσκεψη και μια σημαντική δωρεά από την Ελληνική Λέσχη Βιβλίου.