Εργαστήριο No 12

Image

Εργαστήριο No 12

Το μικρό μου βιβλίο των μεγάλων ελευθεριών

Γνωριμία. Έπειτα ανάγνωση του βιβλίου και συζήτηση. Στη συνέχεια τα παιδιά αποτυπώνουν με μολύβι το περίγραμμα του χεριού τους μέχρι τον αγκώνα. το κόβουν και το χρησιμοποιούν ως πρότυπο να κάψουν άλλα 3-4 το καθένα. Στο ένα γράφουν το όνομά τους. Πάνω στο λευκό μεγάλο χαρτόνι κολλάνε τα χέρια αυτά κυκλικά, σχηματίζοντας στο κέντρο έναν κύκλο. Πάνω στα χέρια γράφουν τις αρχές και τα δικαιώματα και όποια άλλη ωραία λέξη είχε ειπωθεί πριν στη συζήτηση. Στο κέντρο τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν έναν τίτλο και να το γράψουν με ωραία γράμματα.