Εργαστήριο No 14

Image

Εργαστήριο No 14

Όταν θυμώνω

Γνωριμία. Συζήτηση τι μας αρέσει να κάνουμε. Τι είναι θυμός και πότε τον νιώθουμε. Ποιοι είναι οι λόγοι που μας κάνουν να θυμώνουμε και πως το αντιμετωπίζουμε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: παίρνουμε χαρτί εφημερίδας και το σκίζουμε με τέτοιο τρόπο που αποβάλουμε το θυμό και τα αρνητικά μας συναισθήματα. Έπειτα, φτιάχνουμε σε χαρτόνι εικόνες και τις ζωγραφίζουμε που να απεικονίζουν θυμό.