Εργαστήριο No 16

Image

Εργαστήριο No 16

Ζω γιατί υπάρχει νερό

Συζήτηση και γνωριμία με τα παιδιά. Συζήτηση για τη σημασία και τη χρήση του νερού στη ζωή μας και στον οργανισμό μας. Καταγραφή λέξεων στον πίνακα. Ανάγνωση του βιβλίου από τα παιδιά και σχολιασμό εικόνων. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: χειροτεχνία και σχεδιασμός σταγόνων με χαρτόνια. Ζωγραφική εικόνων που συμπεριλαμβάνουν το νερό, έκθεση ιδεών και κολλάζ όλων το ζωγραφιών σε ένα κεντρικό χαρτόνι σε σχήμα σταγόνας.