Το Καλοκαίρι

Το Καλοκαίρι

Φακίνου, Ευγενία, Βρεφικά
Η Άνοιξη

Η Άνοιξη

Φακίνου, Ευγενία, Βρεφικά
Το Φθινόπωρο

Το Φθινόπωρο

Φακίνου, Ευγενία, Βρεφικά
Ο Χειμώνας

Ο Χειμώνας

Φακίνου, Ευγενία, Βρεφικά