Χάσικο

Χάσικο

Prats, Lluis. Εφηβικά
Έχω δικαίωμα να πω μια ιστορία;

Έχω δικαίωμα να πω μια ιστορία;

Μερτζάνη, Άννα. Εφηβικά
Επιχείρηση ψείρα

Επιχείρηση ψείρα

Κυρίτση-Τζιώτη, Ιωάννα. Εφηβικά
Ζήτω τα κορίτσια

Ζήτω τα κορίτσια

Clochard, Severine. Εφηβικά
Εμείς τα αγόρια

Εμείς τα αγόρια

Lhotte, Olivier. Εφηβικά
Υπάρχει θεός;

Υπάρχει θεός;

Biesinger, Albert. Εφηβικά
Πουλιά

Πουλιά

Bailey, Jill. Εφηβικά
Η Ευρώπη

Η Ευρώπη

Le Goff, Jacques, Εφηβικά
Το δελφίνι του Αμαζονίου

Το δελφίνι του Αμαζονίου

Serafini, Dominique, Εφηβικά
Το τέλος του Βυζαντίου

Το τέλος του Βυζαντίου

Ντεκάστρο, Μαρίζα, Εφηβικά
Κρήτη

Κρήτη

Ventura, Piero. Εφηβικά