Δον Κιχώτης

Δον Κιχώτης

Cervantes Saavedra, Miguel de, Παιδικά
Χάσικο

Χάσικο

Prats, Lluis. Εφηβικά
Καλοκαιρινά σπορ

Καλοκαιρινά σπορ

Sanchez, Isidro. Παιδικά
Το λιμάνι

Το λιμάνι

Busquets, Carlos. Παιδικά
Δον Κιχώτης

Δον Κιχώτης

Cervantes Saavedra, Miquel de, Παιδικά
Ο Πλατέρο κι εγώ

Ο Πλατέρο κι εγώ

Jimenez, Juan Ramon, Παιδικά
Ο Δόν Κιχώτης

Ο Δόν Κιχώτης

Cervantes Saavedra, Miquel de, Εφηβικά
Φτωχή Αντονιέτα!

Φτωχή Αντονιέτα!

Baquedano, Lucia, Παιδικά