Δον Κιχώτης

Δον Κιχώτης

Cervantes Saavedra, Miguel de, Παιδικά
Χάσικο

Χάσικο

Prats, Lluis. Εφηβικά
Δον Κιχώτης

Δον Κιχώτης

Cervantes Saavedra, Miquel de, Παιδικά
Ο Πλατέρο κι εγώ

Ο Πλατέρο κι εγώ

Jimenez, Juan Ramon, Παιδικά
Ο Δόν Κιχώτης

Ο Δόν Κιχώτης

Cervantes Saavedra, Miquel de, Εφηβικά